Laden...

Vrijgezellenfeest, kinderfeestje, bedrijfsuitje bij het gooi

Welkom bij Nederland’s grootste combatpark: Paintball, Airsoft, Boogschieten & Lasergame

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene Voorwaarden

Artikel I: Aansprakelijkheid.

I.I Gladiator Sports is niet verantwoordelijk voor (gevolg)schade, direct of indirect, welke de deelnemer lijdt door het gebruik van de door Gladiator Sports beschikbaar gestelde uitrusting en/of sportterrein, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gladiator Sports.

Artikel II: Instructies en gedragsregels.

II.I De deelnemer zal alle instructies van de instructeur c.q. scheidsrechter opvolgen, welke verband houden met het beoefenen van het spel.

II.II In geval van diefstal, vermissing of mogelijk misbruik van de door Gladiator Sports aan de deelnemer verstrekte uitrusting, zal door Gladiator Sports aangifte worden gedaan bij de politie.

II.III De deelnemer mag de door hem of haar ontvangen uitrusting niet aan derden overdragen.

II.IV Het is de deelnemer ten zeerste verboden onder invloed van alcohol en/of drugs deel te nemen aan het spel.

  • Aanvullende voorwaarden Paintball

Artikel III: Uitrusting.

III.I Gladiator Sports verstrekt in gebruik aan de deelnemer van het evenement een paintballwapen, masker en een camouflagepak. Daar kan gebruik van worden gemaakt voor het beoefenen van het spel.

III.II Alvorens aan het paintball deel te nemen, dient de deelnemer bij ontvangst van de hierboven genoemde uitrusting akkoord te gaan met de hier gestelde voorwaarden.

III.III Het is de deelnemer ten zeerste verboden:

Binnen het actieve speelgebied het paintballmasker af te nemen.

Binnen 5 meter op iemand te schieten.

Te schieten op dieren, auto's en gebouwen.

Te schieten op instructeurs c.q. scheidsrechters of andere personen die niet bij het spel betrokken zijn;

III.IV De minimumleeftijd om aan paintball mee te doen is 18 jaar.

  • Aanvullende voorwaarden Airsoft

Artikel IV: Uitrusting.

IV.I Gladiator Sports verstrekt in gebruik aan de deelnemer van het evenement een Airsoftwapen, masker of /bril en een camouflagepak. Daar kan gebruik van worden gemaakt voor het beoefenen van het spel

IV.II Alvorens aan het spel deel te nemen, dient de deelnemer bij ontvangst van de hierboven genoemde uitrusting akkoord te gaan met de hier gestelde voorwaarden. Tevens dient elke deelnemer bij de NABV aangemeld te zijn en zich op de speeldag zelf te legitimeren.

IV.III Het is de deelnemer ten zeerste verboden:

Binnen het actieve speelgebied het masker of de bril af te nemen.

Binnen 5 meter op iemand te schieten.

Te schieten op dieren, auto's en gebouwen.

Te schieten op instructeurs c.q. scheidsrechters of andere personen die niet bij het spel betrokken zijn;

IV.IV De minimumleeftijd om aan Airsoft mee te doen is 18 jaar.

  • Aanvullende voorwaarden Kinder-paintball/Airsoft

Artikel V: Uitrusting.

V.I Gladiator Sports verstrekt in gebruik aan de deelnemer van het evenement een Kinderpaintball/Airsoftpistool, masker en een camouflagepak. Daar kan gebruik van worden gemaakt voor het beoefenen van het spel

V.II Alvorens aan het spel deel te nemen, dient de organisator bij ontvangst van de hierboven genoemde uitrusting akkoord te gaan met de hier gestelde voorwaarden.

V.III Het is de deelnemer ten zeerste verboden:

Binnen het actieve speelgebied het masker af te nemen.

Binnen 5 meter op iemand te schieten.

Te schieten op dieren, auto's en gebouwen.

Te schieten op instructeurs c.q. scheidsrechters of andere personen die niet bij het spel betrokken zijn;

V.IV De minimumleeftijd om aan het spel mee te doen is 9 jaar.

  • Lasergame

Artikel VI: Uitrusting

VI.I Gladiator Sports verstrekt in gebruik aan de deelnemer van het evenement een Laser

en camouflagepak waarvan gebruik kan worden gemaakt voor het beoefenen van het Laser game spel.

VI.II Alvorens aan het Lasergame spel deel te nemen, dient de deelnemer bij ontvangst van de hierboven genoemde uitrusting akkoord te gaan met de hier gestelde voorwaarden.

VI.III De minimum leeftijd voor deelname aan het Lasergame spel is 8 jaar.